English

ความเป็นมาของบริษัท

เมื่อ 147 ปีมาแล้ว ผู้บุกเบิกด้านวิทยาการจำนวนหนึ่งได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นและนำเสนอเครื่องพิมพ์ดีดที่ใช้งานเชิงพาณิชย์ได้อย่างดีเยี่ยมเครื่องแรกออกวางจำหน่าย วิทยาการเหล่านี้พัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ระดับโลกอย่างที่ทราบกันในปัจจุบัน ตลอดเวลาหลายทศวรรษ บริษัทได้หล่อหลอมและวิวัฒนาการมาสู่ ISS Resolution ที่ทำหน้าที่ในการจัดหาสินค้าไอที กระบวนการแก้ปัญหาและการให้บริการแก่อุตสาหกรรมต่างๆ ไม่เพียงบริษัทต่างๆของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการให้บริการบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลกที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทยด้วย

บริษัท ISS Resolution ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO และเป็นผู้ให้บริการ ตัวแทนจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องสำหรับบริษัทไอทีหลายแห่งทั้งในประเทศและระดับโลก

1873 - 19051927 - 19461949 - 19531955 - 19641979 - 19841986 - 19891990 - 19951998 - 20002001 - 20092009 - now

1873 1873 บริษัท E. Remington & Sons เปิดตัวเครื่องพิมพ์ดีดที่ใช้งานเชิงพาณิชย์เครื่องแรกของโลก

1886 บริษัท American Arithmometer ได้ก่อตั้งขึ้น ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่อง adding and listing machine mที่คิดค้นโดย William Seward Burroughs

1905 บริษัท American Arithmometer เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท Burroughs Adding Machine

1927 บริษัท Remington Typewriter และ บริษัท Rand Kardex ควบรวมกันและเปลี่ยนเป็นชื่อบริษัท Remington Rand

1933 บริษัท Sperry ก่อตั้งขึ้นจากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทขนาดเล็กหลายบริษัทเช่น บริษัท Sperry Gyroscope บริษัท Ford Instrument บริษัท Intercontinental Aviation และบริษัทอื่นๆ โดยการจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ระบบดิจิตอลเครื่องแรกยี่ห้อ SPEEDAC ในปี ค.ศ.1953 ดำเนินการภายใต้บริษัท Sperry Electronic Digital Automatic Computer

1946 J. Presper Eckert และ John Mauchly คิดค้นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เครื่องแรกของโลกยี่ห้อ ENIAC จุดประสงค์เพื่อเป็นคอมพิวเตอร์ระบบดิจิตอลทั่วๆไป ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย

1949 บริษัท Remington Rand ผลิตคอมพิวเตอร์โดยใช้ชื่อ 409 หลังจากนั้นได้เปลียนชื่อเป็น UNIVAC 60 และ UNIVAC 120 คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์เครื่องแรกของโลก และถูกจำหน่ายในญี่ปุ่นเป็นเครื่องแรก

1950 บริษัท Remington Rand ซื้อกิจการของบริษัท Eckert-Mauchly Computer และได้มาเป็นแผนก UNIVAC ของบริษัท Remington Rand พัฒนาคอมพิวเตอร์ยี่ห้อยูนิแวคในรูปแบบของเรมิงตันแรน คอมพิวเตอร์ระบบอัตโนมัติเครื่องแรกในชื่อ UNIVAC 1 ซึ่งพัฒนาต่อยอดจาก ENIAC ได้ถูกผลิตและส่งไปยังสำนักงานสถิติแห่งชาติ

1953 บริษัท Remington Rand เปิดตัวคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่รุ่น UNIVAC 1103 โดยรุ่นที่ประสบความสำเร็จคือรุ่น UNIVAC 1103A หรือ ในนาม Univac Scientific ซึ่งเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่ผลิตหน่วยความจำจากรูปแบบเดิมในรูปแบบของ tube memory เป็นรูปแบบ magnetic-core

1955 บริษัท Sperry และบริษัท Remington Rand ได้การควบรวมกิจการกัน และได้เกิดเป็นบริษัท Sperry Rand ซึ่งเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ตระกูล UNIVAC

1961 บริษัท Burroughs เปิดตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการรวมหน่วยประมวลผลกลาง 2 ตัวและหน่วยความจำเสมือนในชื่อ B5000

1964 เครื่อง UNIVAC 1108 ซึ่งเป็นเครื่องรุ่นที่สองของเครื่องตระกูล UNIVAC 1100 ของบริษัท Sperry Rand โดยได้ทำการเปลี่ยนวัสดุที่บรรจุหน่วยความจำจากเดิมที่เป็นแผ่นฟิล์มบางเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์

1979 เครื่อง UNIVAC 1100/60 ได้ถูกเปิดตัวโดยมีการเปลี่ยนรูปแบบจากระบบ 1108/1106 1100/10 และ1100/20ให้เป็นรูปแบบใหม่ กล่าวคือหน่วยประมวลกลางจะใช้ไมโครโค๊ตในการเปิดเครื่อง

1979 เครื่อง UNIVAC 1100/80 ได้เปิดตัวขึ้น ซึ่งเป็นรุ่นที่ รวม ระบบ1100 และระบบ 494 เข้าด้วยกัน

1984 บริษัท Burroughs เปิดจัดจำหน่ายเครื่องเมนเฟรม ที่มีสมรรถนะสูงรุ่น A9/A10 B6000 class, first pipelined processor in the mid-range, single CPU (dual on A10).

1986 บริษัท Sperry เปิดจัดจำหน่ายเมนเฟรมที่มีสมรรถนะสูงรุ่น 2200

1986 บริษัท Sperry Rand และบริษัท Burroughs ได้ควบรวมกิจการกัน และตั้งชื่อใหม่เป็น บริษัท Unisys

1989 บริษัท ยูนีซีส เปิดตัวคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วยระบบ Single Chip A-series Mainframe Processor ซึ่งบรรจุ Chip ที่มีขนาดเพียง 2x2 นิ้ว มีประสิทธิภาพสูงในการใช้งานกับธุรกิจขนาดเล็ก สำนักงานสาขาของธนาคาร และแผนกต่างๆ ของบริษัท

1990 บริษัท Siam Unisys ถือกำเนิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่างบริษัทยิบอินซอยและบริษัท Unisys

1993 บริษัท Unisys เปิดตัวคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่รุ่น 2200/500 เป็นเมนเฟรมที่ใช้เทคโนโลยี Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS)

1995 Unisys Heterogeneous Multi-processing (HMP) เป็นพัฒนาการมาจากการรวม ระบบ A Series และ ระบบ 2200 Series

1998 ระบบ Unisys Cellular Multi-Processing - (CMP) เป็นระบบที่มีสภาพแวดล้อมระดับ Enterprise บนพื้นฐาน Windows NT

1999 บริษัท Unisys Thailand ถือกำเนิด และเป็นสาขาหนึ่งของ Unisys Corporation ในประเทศไทย

2000 เปิดตัวระบบ ES7000 เป็นระบบสำหรับ Datacenter บนพื้นฐาน Windows 2000 และสามารถขยายได้ถึง 32 หน่วยประมวลผล

2001 เปิดตัวระบบ ClearPath Plus Server เป็นระบบที่สามารถจัดสรรทรัพยากรของเครื่องเพื่อรองรับปริมาณงานที่แตกต่างกันออกไปแบบทันที ณ เวลานั้นๆ

2006 เปิดตัวระบบ ES7000/One enterprise server สามารถใช้งานระบบปฎิบัติการทั้ง Windows และ Linux ในServer เดียวกันได้

2009 Unisys Corporation ได้ขายหุ้นของบริษัท ยูนิซีส ประเทศไทย จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไอเอสเอส เรสโซลูชั่น จำกัด โดยยังคงทำการให้บริการแก่ลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเช่นเดิม

2009 ...จวบจนปัจจุบัน บริษัทไอเอสเอส เรสโซลูชั่น จำกัด มิเพียงแต่ยังคงดำเนินกิจการรูปแบบการให้บริการด้านสินค้าไอที การแก้ปัญหาด้านไอทีต่างๆ แต่ยังเพิ่มขอบเขตออกไปมากขึ้น และยังคงให้บริการกลุ่มลูกค้าในทุกๆกลุ่มทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ บริษัทไอเอสเอส เรสโซลูชั่น จำกัด ยังคงให้บริการกลุ่มลูกค้าไอทีต่างๆ โดยเป็นตัวแทนการให้บริการอย่างเป็นทางการ และตัวแทนจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย