English

ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา

เราทำงานร่วมกับผู้ผลิตเทคโนโลยี RFID ชั้นนำด้วยผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ

เราให้บริการแท็ก RFID ทั้งแบบพาสซีฟ แอ็คทีฟ หรือแบบใช้แบตเตอรี่ เครื่องอ่าน เครื่องพิมพ์ และซอฟต์แวร์/บริการสำหรับบัตร RFID ฉลาก fob และรูปแบบอื่น ๆ ทุกรูปแบบ

การทำงานรูปแบบ RFID สำหรับการติดตามสิ่งของทรัพย์สินในอุตสาหกรรมต่าง ๆ… ในสายการผลิต ในคลังสินค้า สำหรับด่านเก็บเงิน รหัสรักษาความปลอดภัย ในโรงพยาบาล วิทยาลัย และสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น

 • กุญแจอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบล็อคแบบ RFID
 • การจัดการการเข้าถึง
 • การติดตามสินค้า
 • การติดตามบุคคลและสัตว์
 • การเก็บค่าผ่านทางและการชำระเงินแบบไร้สัมผัส
 • เอกสารการเดินทางที่อ่านด้วยเครื่อง
 • Smartdust (สำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบกระจายขนาดใหญ่)
 • โลจิสติกส์ติดตามสัมภาระที่สนามบิน
 • การจับเวลาในการแข่งขันกีฬา
 • กระบวนการติดตามและเรียกเก็บเงิน

เทคโนโลยี RFID มีความสามารถในการระบุผลิตภัณฑ์อัตโนมัติในกระบวนการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน การระบุและการติดตามสินค้าที่ถูกต้อง รวมถึงความรู้เกี่ยวกับสินค้า

คงคลังว่าสินค้าอยู่ที่ไหน มีจำนวนเท่าไหร่และมีสภาพอย่างไรนั้นทำได้อย่างสะดวกด้วย RFID

 • การติดตามเครื่องมือผ่าตัด
 • การติดตามผู้ป่วยและพนักงาน
 • การติดตามยาและเวชภัณฑ์ในสินค้าคงคลัง
 • การติดตามสินทรัพย์
 • การติดตามการซักรีด
 • ความปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึง
 • การติดตามสินค้าคงคลังรายการที่ใช้ครั้งเดียว