English

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย ICX สวิตช์ไร้สายประสิทธิภาพสูง

นวัตกรรมเทคโนโลยีทั้งแบบเชื่อมต่อผ่านสายและไร้สายตามความต้องการใช้งานในทุกอุตสาหกรรม

เพื่อการสำรวจสถานที่และการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานพร้อมกันที่รวดเร็ว มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือที่สุด เราจึงใช้ชุด WIFItools โดย Ekahau ในการสำรวจ ออกแบบ วิเคราะห์ เพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาเครือข่าย WIFI   

 • เดินสำรวจผ่านสถานที่ครั้งเดียว
 • การสร้างแบบจำลอง 3 มิติอย่างรวดเร็ว
 • การกำหนดตำแหน่งอัตโนมัติ
 • การวิเคราะห์สเปกตรัมแบบพร้อมกัน
 • วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมโดยใช้ HEATMAPS
 • ตรวจสอบประสิทธิภาพเครือข่าย WIFI ได้อย่างรวดเร็ว
 • คุณสมบัติการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมครบถ้วน
 • การวิเคราะห์ด้วยภาพแผนที่
 • การแก้ไขปัญหาแบบปัจจุบัน
 • การวิเคราะห์หลังสำรวจ
 • การรายงานที่กำหนดรูปแบบเอง
 • วางแผนประสิทธิภาพการรองรับ
 • การตรวจจับเหตุขัดข้อง

การปรับใช้ที่มีความยืดหยุ่น – ปรับใช้ในโหมด controller-managed, controller-less (instant) หรือโหมดการเข้าถึงระยะไกล

การจัดการและการควบคุมเครือข่ายที่ขยายเพิ่มได้ เช่น คุณสมบัติ ความจุ และสถาปัตยกรรมสำหรับอุตสาหกรรมและองค์กรทั้งหมด

ตัวเลือกการจัดการบนคลาวด์

 • การจัดการเครือข่าย
 • ความปลอดภัยเครือข่าย
 • การวิเคราะห์และการประกันบริการ
 • บริการตามพื้นที่

เน็ตเวิร์คคอนโทรลเลอร์สำหรับคอนโทรลเลอร์แบบเชื่อมต่อผ่านสาย-ไร้สาย และ WLAN ขนาดใหญ่สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม

Cloud WIFI – WiFi รองรับรูปแบบการทำงานพร้อมกันหลายที่โดยสามารถจัดการบนคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย

Plug-and-play controller-less WIFI สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก การควบคุมและการจัดการสินค้าคงคลังของ SmartZoneOS คลัสเตอร์และรีจิสทรีทั้งหมดสำหรับ Ruckus Access Points เพื่อการติดตามและการจัดการที่ดีขึ้น

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย

รองรับการเชื่อมต่อพร้อมกันสูงสุด 500 จุดบนโหนดเดียว ZoneFlex แพลตฟอร์ม WLAN ที่จัดการจากส่วนกลางสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และผู้ให้บริการ

คอนโทรลเลอร์

คอนโทรลเลอร์สำหรับใช้กับผู้ให้บริการขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลายไซต์ – ใช้เป็นทั้งอุปกรณ์เสมือนและอุปกรณ์จริง

คอนโทรลเลอร์ WLAN แบบทำงานบนคลาวด์

ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการไซต์แบบกระจายได้จากระยะไกลโดยใช้เว็บ UI หรือแอพมือถือ Ruckus Cloud Wi-Fi เป็นบริการแบบบอกรับสมาชิก

สวิตช์

สวิตช์ ICX ที่มีความสามารถในการจัดการสวิตช์หลายตัวจากที่อยู่ IP เดียว ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนจากเลเยอร์ 2 ไปเป็นเลเยอร์ 3 นั้นไม่จำเป็นต้องอัพเกรดฮาร์ดแวร์ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ ICX ยังสามารถนำมาวางซ้อนกับสวิตช์รุ่นอื่น ๆ เพื่อยกระดับการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์เครือข่ายให้ดียิ่งขึ้น

โปรแกรมซอฟต์แวร์

ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของ FlexMaster, SmartCell Insight, Ruckus ZonePlanner, Cloudpath, Ruckus Cloud Wi-Fi and Ruckus Mobile Applications.

FlexMaster

Ruckus FlexMaster Management System (9.0) เป็นแพลตฟอร์มบริการที่จัดการบน Linux สำหรับการกำหนดค่า การตรวจจับข้อผิดพลาด การตรวจสอบ การจัดการประสิทธิภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพของ Smart Wi-Fi AP ระยะไกลจำนวนนับร้อย หรือ Smart Wireless LAN (WLANs) โดยทั้งหมดทำงานจากจุดเดียว

SmartCell Insight

Ruckus SmartCell Insight จะทำการรวบรวมและเชื่อมโยงการวัดประสิทธิภาพ Wi-Fi จัดทำเป็นรายงาน 19 แบบ โดยมีการทำวิเคราะห์ด้วยตัวคุณเองโดยใช้รายงานจากลูกค้า การเก็บข้อมูลระยะยาวและรูปแบบเฉพาะซอฟต์แวร์ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ Linux โดยใช้ CENTOS/RHEL OS

ZonePlanner

Ruckus ZonePlanner เป็นการจำลองแบบ Smart Wi-Fi RF  โดยได้รวมรูปแบบเสาอากาศที่ปรับได้ของ Ruckus มาไว้ในตัว

Ruckus mobile applications

จัดการเครือข่ายจากโทรศัพท์หรือเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

Ruckus Wireless มีโมบายแอพพลิเคชั่นที่เรียกว่า Ruckus SpeedFlex, Ruckus ZD Remote Control และ Ruckus SWIPE

บริการไร้สาย

Ruckus Wireless ให้บริการแก่ลูกค้าโดยแบ่งตามพื้นที่

Cloudpath

Cloudpath เริ่มจากเชื่อมต่อ Wi-Fi อย่างปลอดภัยด้วยการตรวจสอบการเชื่อมต่อและการลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้

Wi-Fi อย่างปลอดภัย — และได้กลายเป็นผู้นำในด้านความปลอดภัย Wi-Fi ประเภทมีใบรับรองพร้อมด้วยซอฟต์แวร์อัตโนมัติแบบบริการตนเองนับตั้งแต่ปี 2006 เป็นต้นมา

การใช้งานแบบไร้สายที่มีความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจขนาดกลาง หรือองค์กรที่มีการใช้งานสูง AI อัจฉริยะในตัว บริการระบุตำแหน่งและการใช้งานโรมมิ่งได้อย่างง่ายดาย

โซลูชั่นไร้สายที่มีความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจขนาดกลาง หรือองค์กรที่มีการใช้งานสูง AI อัจฉริยะในตัว บริการระบุตำแหน่งและการโรมมิ่งที่ไร้รอยต่อ

Wireless solutions deliver the flexibility and high performance to meet the needs of any midsize business or high-density enterprise. Built-in AI-intelligence, location services, and seamless roaming.