all-member

บริษัทในเครือจากประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยม ISS Resolution

ตัวแทนจากบริษัทในเครือเดียวกันกับ ISS Resolution สองท่านเดินทางเข้ามาเยี่ยม ISS ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566. พร้อมกันนี้ทางเราได้สาธิตการทำงานของเครื่องคัดแยกเช็คอัตโนมัติให้กับทั้งสองท่านได้รับชมด้วย รายละเอียดดังนี้ครับ.